Làm sao để Việt kiều có thể thừa kế nhà?

Bạn có thể tham khảo 2 trường hợp trên để xem mình có thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở hợp pháp tại Việt Nam hay không.
Hỏi: Tôi là Việt kiều có quốc tịch Mỹ. Tôi đã được tòa án Việt Nam công nhận quyền thừa kế đối với tài sản do cha mẹ chết để lại (một căn nhà gắn liền với khuôn viên đất ở tại Tp.HCM). Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay không và nếu được thì cần chuẩn bị giấy tờ gì?
L. Duong (Việt kiều Mỹ)


Việt Kiều , có được cấp giấy chứng nhận hay không?
Trả lời:
Vì bạn không nói rõ bạn thuộc đối tượng nhận thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay cá nhân nước ngoài nên bạn có thể tham khảo hai trường hợp dưới đây:

Thứ nhât, trường hợp người nhận thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu được phép nhập cảnh vào Việt Nam và có nhà ở hợp pháp thông qua hình các thức như: Mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, của hợp tác xã kinh doanh bất động sản; hoặc nhận nhận đổi, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở của cá nhân, hộ gia đình,…

Những giấy tờ cần thiết phải có gồm: a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở…; b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 31 Nghị định số 43/2014 như trường hợp mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở…

Thứ hai, trường hợp người nhận thừa kế là người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, ưu đãi theo quy định của pháp luật thì được công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở thương mại gồm nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, ngoại trừ khu vực bảo đảm an ninh, quốc phòng theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, người đó phải có giấy tờ về nhận thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Bạn có thể tham khảo 2 trường hợp trên để xem mình có thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở hợp pháp tại Việt Nam hay không. Trong trường hợp bạn đủ điều kiện sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *